28.4.09

DENUNCIA - Actividade cinexética no sistema dunar de Vilarrube


Etiquetas:

27.4.09

A nova XUNTA DE GALICIA … esperando cara á costa.


Nos derradeiros días o novo Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo deu forma ó novo goberno galego e puidemos coñecer como primeira medida que para o próximo futuro teremos dez consellerías, en lugar das catorce existentes no goberno anterior.
Non vamos a relacionar aquí a totalidade das consellerías nin tódolos nomes dos seus responsables, unha información suficientemente publicada nos medios de comunicación. Preocúpanos en especial unha consellería, a de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, super-consellería con, aparentemente, intereses contrapostos.
Toda a política de ordenación do territorio queda integrada nesta consellería, responsabilidades de evaluación ambiental, xestión de resíduos, Augas de Galicia e SOGAMA. A Dirección Xeral de Conservación da Natureza pasa a depender doutra Consellería a de Medio Rural, co seu responsable á cabeza, Samuel Jesús Juárez Casado, con competencias en materia de espazos protexidos, Rede Natura e tódalas actividades que se realicen nos espazos naturais, así como as das matanzas (caza e a pesca). Queda pendente aínda a creación dunha Dirección Xeral de Sustentabilidade e Paisaxe, nome este de “sustantibilidade” pomposo e abondo sospeitoso, ó meu entender.
Dí o novo Presidente da Xunta, referíndose á Lei do Litoral, que “Prohibir é o contrario de ordenar”, obviando que para ordenar adecuadamente é necesario prohibir en moitas ocasións, por riba de todo cando se contrapoñen os intereses da especulación cos do medio ambiente.

A prohibición de construír na franxa costeira de 500 metros, remata o próximo 17 de maio. Foron dous anos de descanso para unha paisaxe xa suficientemente estragada pola construcción abusiva. O novo goberno prometeu prorrogar a prohibición ata que entre en vigor o Plan de Litoral, previsto para este mesmo ano.
Unha nova moratoria, que como a das baleas, vai manter a salvo da destrucción o pouco que nos queda virxe na nosa comunidade.
Hai que dicir que aqueles que somos especialmente sensibles a estes temas, temos certa preocupación. Sabemos que as moratorias morren todas coas crises. Rematan cando se antepón o dereito a comer ós outros dereitos, falando de xeito extremado ¿Qué vai pasar cando chegue o fin da prórroga?. Mentres tanto os promotores inmobiliarios se fregan as mans ante discursos como: “o que hai que facer é ordenar o litoral e non paralizar as licencias”. Fálase xa de vivendas residenciais e turísticas, de postos de traballo... todo elo sobre o corpo inerte desa costa nosa tan ameazada e tan querida.
Esperaremos serenos, sosegados, calmos e esperanzadores as decisión que o novo goberno vaia a tomar sobre os temas que miran ó mar e que afecten a esa costa que define o noso carácter e a nosa cultura.
Con calma, porque hai que deixar traballar ó que entra e con esperanza de que non pese máis o interese do diñeiro que a defensa da natureza e que o novo Presidente Núñez Feijóo traia no seu saco, entre outros retos, a protección dun dos nosos maiores tesouros, o litoral galego.
Yosy
------------

Etiquetas:

A Xiralda ANTIRAURINA - ¡Unha boa imaxe!


Sucedeu o 24 de Abril e foi das mellores noticias que se leron na prensa. Saíu nalgún diario como si o protagonista, descolgándose polo monumento sevillano para deixar unha gran pancarta, fora un delincuente ou aínda peor ... un cazador ou un toreiro. Efectivos dos bombeiros, da Policía local, da Policía Nacional e ata dos servizos sanitarios acudiron ó lugar e foi preciso cortar durante un tempo o acceso ós transeúntes. Din os diarios que a boa xente insultou ós activistas. Todo elo mentres nos, os galegos alleos ás matanzas e as torturas de animais nos felicitamos porque haxa un sevillano valente que rexeite a mal chamada “Festa nacional”. Remata o diario dicindo que a Xiralda é Patrimonio da Humanidade, por si non coñecíamos o dato.... ¡Pois que lugar máis axeitado para defender a dignidade!. Terían que deixar a pancarta indefinidamente.
Se buscades en Internet esta noticia, tan só aparece neste blog, que recomendamos:

Etiquetas:

21.4.09

CABALOS con TRANCAS – Un delicto por fin perseguido e castigado


O pasado sábado, a prensa recollía a noticia da detención de dous individuos acusados de maltrato animal, pola colocación de trancas ou cepos de madeira nas patas de cabalos que se atopan en liberdade polos montes de Lousame e Noia (Galicia).
Un delicto felizmente perseguido e penado, que celebramos tras anos de chamadas de atención e denuncias pola nosa parte.
Seguen a chegar nembargante a nosa asociación, fotografías de animais suxeitos de por vida a estes cepos, testemuñas de que se sigue a practicar esta nefasta costume que limita e violenta a súa liberdade.

Invitámosvos a que os acheguedes a un destes lugares onde lamentablemente seguen a manter esta indigna costume e observedes a triste imaxe de escravitude dun animal que naceu para percorrer o monte galego, limitado de tal xeito na súa mobilidade que avanza dificultosamente entre as toxeiras arrastrando nas súas patas unha traba que tan só lle permite avanzar curtos treitos, expoñéndoo a graves lesións nas extremidades e como no ó ataque de calquera depredador, contra o que non xeito de escapar.
Eguas aleitando ás súas crías e arrastrando o peso da madeira e ata grandes machos con ambas patas dianteiras suxeitas a cepos de máis dun metro de lonxitude foron exemplos duros e extremos que nos levaron a iniciar esta campaña contra unha infame costume e que serviron de base para as primeiras denuncias.
Sen dúbida, grazas ó interese tomado polas autoridades tanto policiais como xudiciais, a situación mellorou dende entón, pero aínda xorden episodios como os das fotos.

Animamos a quen se atope cun animal con este sufrimento, denuncie á Garda Civil (SEPRONA) o feito, aportando fotografías e datos dos animais e do lugar, para que non lle quede a ninguén máis na retina a visión do cabalo reducido e na conciencia a impotencia de non impedilo maltrato.
-------

Etiquetas: