17.12.08

Nova LEI de PESCA DE GALICIA (Lei 11/2008)

Lei 11/2008, do 3 de decembro
PESCA DE GALICIA
DOG 16 de decembro de 2008


Un texto legal co compromiso da mellora das condicións de vida e de traballo das persoas que practican esta actividade e mais a sustentabilidade da propia pesca, tanto á hora de regular os instrumentos cos que se quere dotar para introducir a cultura do seguro no sector pesqueiro coma cando se regula a inspección e o control que hai que exercer sobre os recursos pesqueiros ou cando se lles presta maior relevancia ás condicións sociolaborais e se fomenta a participación da muller na toma de decisións dentro das organizacións do sector pesqueiro.

Regulación das medidas da conservación e da xestión dos recursos pesqueiros e marisqueiros.

Establecemento como obxectivo a explotación sustentable dos recursos acuáticos vivos e da acuicultura no contexto dun desenvolvemento sustentable que teña en conta de maneira equilibrada os aspectos ambientais, económicos e sociais nun marco que debe recoller esta Lei de pesca.
Conservación dos recursos pesqueiros e ordenación e desenvolvemento da pesca en todas as fases, desde a captura ao procesamento e o comercio do peixe e dos produtos pesqueiros, as operacións pesqueiras, a acuicultura, a investigación pesqueira e a integración da pesca na ordenación das zonas costeiras.

Enlace para vela nova lei:


----

Etiquetas:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal