13.2.08

DISPOSICIÓN LEGAL: Residuos de construción e demolición – (BOE 13 febreiro 2008)

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición.

ENLACE:

http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07724-07730.pdf

Publicado no BOE nº 38 – Mércores 13 febreiro 2008.

Etiquetas:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal