2.2.08

Disposicións legais: VARIAS

Textos lexislátivos publicados recentemente:

BOE:
ORDEN MAM/85/2008 de 16 de xaneiro, pola que se establecen os criterios técnicos para a valoración dos danos ao dominio público hidráulico e as normas sobre a toma de mostras e análisis de vertidos de augas residuais.
ENLACE:
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/29/pdfs/A05238-05253.pdf

BOE:
RESOLUCIÓN de 14 de xaneiro de de 2008, pola que se publica o acordo de 7 de decembro de 2007, do Consello de Ministros, polo que se aproba o II Programa nacional de Reducción de Emisións, conforme á Directiva 2001/81/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de outubro de 2001, sobre teitos nacionais de emisións de determinados contaminantes atmósféricos.
ENLACE:
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/29/pdfs/A05254-05262.pdf

DOG:
Decreto 242/2008, do 13 de decembro, polo que se regula o aproveitamento da enerxía eólica en Galicia.
ENLACE:
http://www.conselleriaiei.org/ga/upload/dx/des/2048-a-Decreto_242_Eolica_090108.pdf

BOE:
ORDEN PRE/77/2008 de 17 de xaneiro, pola que se da publicidade ao Acordo do Consello de Ministros polo que se aproba o Plan nacional de Reducción de Emisións das Grandes Instalacións de Combustión existentes.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/28/pdfs/A05061-05090.pdf
--------

Etiquetas:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal