2.1.08

A CAZA NOS PARQUES NACIONALES – O LOBO EN MONFRAGÜE – (Xaneiro 2008)


O día 2 de marzo de 2007, Monfragüe foi declarado Parque Nacional, entrando así na rede de Parques nacionais, un sistema integrado para a protección e xestión do patrimonio natural do noso país. Foi na década de los setenta do século pasado, cando Monfragüe tivo as primeiras proteccións, coa declaración de Parque Natural co Real Decreto 1927/1979 de 4 de abril, á que se sumou o recoñecemento da UNESCO en xullo de 2003 como “Reserva da Biosfera” e o nomeamento de “Zona ZEPA” en Maio de 2004, que incluía Monfragüe e as Dehesas do entorno.
A declaración de Parque Nacional leva consigo o mandato executivo ás Administracións Públicas para que no prazo de tres anos, procedan á reordenación e supresión de determinados usos que son incompatibles coa figura de Parque Nacional, para cumprir os obxectivos do artigo 1) punto 2 b): “Asegurar a conservación e, no seu caso, a recuperación dos hábitats e as especies presentes no seu interior, así como a preservación da diversidade xenética”.
No seu réxime xurídico de protección, queda prohibido, entre outros, a caza e a pesca con fines comerciais ou deportivos.
Estamos a falar dunha terra que sufriu múltiples agresións no transcurrir da historia. Está moi recente aínda a explotación madereira que encheu de eucaliptos gran parte do que hoxe é espazo protexido. Con estas relativamente recentes proteccións o espacio natural empeza a recuperarse e non se entende a noticia que nos chega de que no Parque Nacional de Monfragüe e notros espacios naturales protegidos extremeños véñense celebrando Monterías.
Na páxina web http://www.firmasonline.com/ recóllense firmas contra este tipo de actividades tanto no Parque Nacional de Monfragüe como naqueles outros espacios de Extremadura, íntimamente relacionados con este. Nesta páxina podedes atopar ademáis información sobre este tema, que afecta non só á conservación e protección directa do lobo ibérico, senón á de todas as especies deste espacio privilexiado.
Lamentablemente as agresión ao medio natural sempre veñen do mesmo lado e polo mesmo vicio. Sabendoo, a pregunta é, por qué as autoridades ante unha declaración desta embergadura non contemplan como primeira medida a erradicación das actividades cinexéticas, que por outra banda sería o máis doado de facer.Esta é a dirección para aportar firmas:
http://www.firmasonline.com/1Firmas/camp1.asp?C=971
------

Etiquetas: ,