23.12.07

CETACEOS: Dúas boas resolucións lexislativas - (21 decembro 2007)


http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21974&txtlen=1224

Trátase a primeira dun convenio entre o Ministerio de Defensa e o de Medio Ambiente, polo que a Armada non utilizará sonares de alta potencia nun radio de 90 quilómetros en torno ás Illas Canarias, co fin de protexer aos cetáceos e seguindo os consellos dictados polo Parlamento Europeo.

Este convenio vixente ata decembro de 2009, coa posibilidade de prórrogas, promoverá ademais estudios anatómicos, patolóxicos, fisiolóxicos e acústicos dos cetáceos.

Unha moi boa iniciativa, pioneira en Europa.

A segunda decisión lexislativa é un decreto aprobado o día 21 de decembro e que protexe aos cetáceos do impacto negativo que xeran algunhas actividades humanas sobre estes animais e o seu hábitat.

Se refire especialmente á observación de cetáceos e as normas que se deberán cumprir para non molestalos ou danalos.

Determinarase ata tres zonas de protección: unha zona de exclusión de 60 metros, outra de permanencia restrinxida de 300 metros e finalmente unha zona de aproximación de 500 metros. Fala tamén o texto lexislativo do espacio protexido en profundidade, fixándose en 60 metros e do espacio en altitude con 500 metros.

Se fixan do mesmo xeito prohibicións como alimentar a os animais, o contacto físico, impedimento dos seus movementos, dispersión de grupos, o baño ou mergullo xunto a eles e a producción de ruídos, para o que se limita a velocidade en catro nós máximo, no espazo protexido indicado.

----

Etiquetas:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal