23.10.08

NORMA LEXISLATIVA: Uso de perdigóns de chumbo en zonas húmidas


DOG núm. 201 de 16 de Outubro de 2008.


Resolución do 10 de outubro de 2008, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se fai pública a listaxe de zonas húmidas de Galicia en que está prohibida a tenza e o uso de munición que conteña perdigóns de chumbo durante o exercicio da caza.

En aplicación do artigo 62.3º j) da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade que prohibe a tenza e o uso de munición que conteña chumbo durante o exercicio da caza e o tiro deportivo, cando estas actividades se exerzan en zonas húmidas incluídas na Lista de convenio relativo a zonas húmidas de omportancia internacional, na Rede Natura 2000 ou nas incluídas nun espazo natural protexido.
ENLACE:

Etiquetas:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal