18.2.08

DISPOSICIÓN LEGAL: RD 35/2008 – Regulamento sobre Instlacións Nucleares e Radiactivas (BOE 18 febreiro 2008)

Real Decreto 35/2008 de 18 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento sobre Instalacións Nucleares e Radiactivas, aprobado por Real decreto 1836/1999 de 3 de decembro.
Fundamentado na Lei 25/1964 de enerxía nuclear, que no seu artigo 28 dispón a obriga de ser oídas as comunidades autónomas con competencia en materia de ordenación do territorio e medio ambiente. E na Lei 15/1980 de creación do Consello de Seguridade Nuclear, así como la súa reforma, a Lei 33/2007.

ENLACE:
BOE nº 42
Luns, 18 febreiro 2008

Etiquetas:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal