5.3.09

TEXTO LEXISLATIVO - Plan Nacional Integrado de Residuos
Plan Nacional
Integrado
de Residuos

Período 2008-2015


BOE: 26 febreiro 2009 – Núm. 49
Resolución de 20 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Cambio Climático, pola que se publica o ACORDO do Consello de Ministros polo que se aproba o PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS para o período 2008-2015.

Enlace:
En cumprimento do artigo 5.1 da Lei 10/1998 de RESIDUOS, pon en marcha un novo Plan que identifique os obxectivos e impulse ás diferentes Administracións e axentes económicos involucrados na consolidación dunha xestión integradora dos principios rectores que rexen a política europea de residuos.

O PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS (PNIR) inclúe os residuos domésticos e similares, os residuos con lexislación específica, os solos contaminados, ademais dalgúns residuos agrarios e industriais non perigosos que aínda que non dispoñen de regulación específica, son relevantes pola súa cuantía e a incidencia sobre o seu entorno. Este Plan inclúe ademais a Estratexia de Reducción de Verquidos de Residuos Biodegradables, que cumprindo cunha obriga legal, contribúe a alargar a vida dos vertedoiros, a diminuír o seu impacto sobre o entorno e de xeito especial á reducción do GEI.

Etiquetas:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal