9.3.09

PUBLICADO EN: A Xunta paraliza a carreira de “Aekt Tour-Valdokite” en A Frouxeira


Publicado no diario EL PAIS (6 marzo 2009)

A Delegación provincial da Consellería de Medio Ambiente denegou o permiso para a celebración desta competición prevista para os días 14 e 15 de marzo. A Xunta, la liña na que a SGHN se pronunciou sobre este asunto, sostén que a competición "é incompatible" coa preservación deste espacio natural e basea a súa negativa en que o sistema dunar que cerca a praia "require protección estricta durante o proceso de nidificación e cría", que se prolonga de marzo a xuño. Medio Ambiente argumenta que a suma de público e participantes supón "unha ameaza" para o entorno e un "factor de perturbación tanto pola contaminación acústica e visual, como polo pisoteo indiscriminado".
Os organizadores do evento fixeron no ano 2007 outro intento frustrado para celebrar o campionato nesta praia e nos próximos días, segundo aclaran, farán o posible para levantar a cancelación.
Temos que engadir que a Demarcación de Costas autoriza este tipo de celebracións en consideración ó artigo 51 da Lei 22/1988 que establece a necesidade de autorización administrativa para a ocupación de terreos de dominio público marítimo-terrestre e que estarán suxeitas a previa autorización administrativa as actividades nas que, aínda sen requirir obras ou instalacións de ningún tipo, concorran circunstancias especiais de intensidade, perigosidade ou rendabilidade e asimesmo a ocupación do dominio público marítimo-terrestre con instalacións desmontables ou con bens mobles. No artigo 55 engade dita lei, que as autorizacións poderán ser revocadas pola Administración en calquera momento, cando resulten incompatibles coa normativa aprobada con posterioridade, produzan danos no dominio público, impidan a súa utilización para actividades de maior intereses público o menoscaben o uso público.

Etiquetas:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal