15.1.08

PUBLICACIÓN LEXISLATIVA (B.O.E.) - Novas medidas de protección para os cetáceos – (Xaneiro 2008)

Real Decreto 1727/2007 de 21 de decembro, polo que se establecen medidas de protección dos cetáceos.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/12/pdfs/A02292-02296.pdf


Publicado no BOE núm. 11, sábado 12 de xaneiro de 2008.
Unha nova norma que regula as normas de conducta ao amparo da competencia estatal en materia de marina mercante e de lexislación básica sobre protección do medio ambiente, conforme ao establecido na Constitución e na Lei 42/2007 de 13 de decembro de Patrimonio Natural e de a Biodiversidade.
------

Etiquetas:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal