3.9.07

Colaboración no dominical “NORDESÍA” (Diario de Ferrol) – (2-setembro-2007)

Artigo: "SOMOS POUCOS?"
Texto e debuxo: Yosy
Astronomía: "Efemérides de SETEMBRO"
Texto: Paulino Gasalla

Etiquetas: