16.5.07

MENÁNCARO – Un novo capítulo (Maio 2007)


No DOG nº 91 do venres 11 de maio de 2007 publícase o edicto do Concello de Ferrol, polo que se comunica a aprobación por “silencio administrativo” do Plan de Sectorización de Menáncaro, en Serantes, promovido por Bros Noroeste Empresa Inmobiliaria S.L.
Contra este acordo poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses a partir desta publicación.
Este é o presente ameazado da carballeira de Menáncaro, un dos poucos espacios verdes que nos quedan no entorno de Ferrol. ¿Cal será o seguinte paso…?
----

Etiquetas: